Taal
Documents
Over het project

Talking About Language and Emotions at Home


Ons doel
TALES@home beoogt het ondersteunen van meertalige gezinnen met als doel hen te helpen om een stimulerende omgeving te scheppen voor taalleren en welbevinden. Om dit doel te bereiken wordt er een digitale tool (app) ontwikkeld voor ouders en hun kinderen die kan worden gebruikt om emoties verbonden met taal in kaart te brengen. Een tool die positieve emoties en attitudes binnen het gezinnen kan versterken om zo bij te dragen aan welbevinden, sociale inclusie en het taalleren van de gezinsleden.

Specifieke doelen

Doelgroepen

Hoe ondersteunen we de meertalige gezinnen?

Verwachte realisaties

Verwachte effecten

Methodologie 

De gekozen aanpak is ‘User Centered Design’ waarbij meertalige gezinnen en professionelen doorheen het hele project nauw worden betrokken.f